Your specialists for PLC control systems

Centre of excellence for PLC software development and commissioning in Poland

Lödige Industries is a leading global provider of intralogistics systems and lift solutions for a wide range of industries. Headquartered in Germany, Lödige Industries was founded in 1948. Today we employ more than a thousand people across Europe, Asia, the Middle East and the United States. 

In 2021, Lödige Industries opened its offices in Poland to strengthen and expand the company’s capabilities for PLC controls software development and commissioning activities for air cargo, automotive and automated parking solutions. 

Software development in Poland has been rapidly developing and the availability of a large number of talented graduates and specialists from renowned universities, with versatile technical and industry expertise, is a huge advantage for companies like us, seeking to grow their own tech talent pool. Our location at the Loft IT Park in Tychy, in the heart of the Silesian region, one of Poland’s most economically developed and industrialised regions, will allow us to open interesting international and innovative roles to high-class specialists and PLC talents from Silesian Universities.

We develop solutions that help you move heavy goods with ease and precision – time and again.

Twoi specjaliści od systemów sterowania PLC

Centrum Doskonałości w zakresie rozwoju i uruchamiania oprogramowania PLC w Polsce

Lödige Industries jest wiodącym światowym dostawcą systemów intralogistycznych i rozwiązań dźwigowych dla wielu gałęzi przemysłu. Firma Lödige Industries została założona w 1948 roku z siedzibą w Niemczech. Dziś zatrudniamy ponad tysiąc osób w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych. 

W 2021 roku firma Lödige Industries otworzyła swoje biuro w Polsce, aby wzmocnić i rozszerzyć możliwości firmy w zakresie rozwoju oprogramowania sterowników PLC i działań związanych z uruchomieniem dla systemów cargo w branży lotniczej, motoryzacji i automatycznych rozwiązań parkingowych. Rozwój oprogramowania w Polsce szybko się rozwija, a dostępność dużej liczby utalentowanych absolwentów z renomowanych uczelni, z wszechstronną wiedzą techniczną i branżową, jest ogromną zaletą dla firm takich jak my, dążących do rozwoju własnej puli talentów technologicznych.

Nasza lokalizacja w Loft IT Park w Tychach, w samym sercu województwa śląskiego, jednego z najbardziej rozwiniętych gospodarczo i uprzemysłowionych regionów Polski, pozwoli nam otworzyć ciekawe, międzynarodowe i innowacyjne stanowiska pracy dla wysokiej klasy utalentowanych specjalistów ze śląskich uczelni.

Tworzymy rozwiązania, które pomagają w łatwym i precyzyjnym przemieszczaniu ciężkich ładunków.

Job opportunities

Are you moved by technology? From lifting goods and moving cargo to creating urban cityscapes, we help our clients move. Explore our current job opportunities here...

News

All the latest news from the region. Find out more about recent projects, milestones and customer success stories.

Find your local partner

Poland

Poland

Lödige Poland Sp. z o.o.
Ul. Browarowa 21

43-100  Tychy
Poland
Contact form
Downloads