English version (Przejdź na dół, aby zobaczyć polską wersję językową):

Lödige Poland is looking for an

Automation Engineer / PLC Developer (m/f/d)

We are looking for a person who will create software for PLC and HMI industrial controllers for transport and logistics systems. The person will implement and test provided solutions according to prepared technical documentation taking care of the customer satisfaction. We offer work in an experienced team on complex systems in the aircargo, carpark and automotive logistics industry.

We are looking for candidates with different levels of experience, both graduates and experienced persons. We are open to professionals from any part of Poland and we assist in the relocation process. 


Responsibilities:

 • Development of PLC and HMI software based on our standards. 
 • Commissioning and testing of logistics systems at the customer's site based on a test plan.  
 • Development and improvement of our software standards.
 • Creation of project documentation.

Our expectations:

 • Ability to program SIEMENS PLC industrial controllers (TIA Portal).
 • Practical ability to program HMI operator panels.
 • Good knowledge of English language.
 • Readiness for project trips abroad.
 • Driving licence cat B.

What we offer:

 • Interesting work on projects carried out all over the world (Hong Kong, Singapore, New York, Sydney, Amsterdam, London, Austin).
 • Employment based on an employment contract in a large, international company with a stable and well-established market position, a leader in the airport logistics and carpark solutions industry.
 • Attractive financial conditions adequate to the experience.
 • Induction into programming standards as well as interesting trainings. 
 • Possibilities of professional development focused on long-term cooperation. 
 • We carry out original projects in our own standards based on many years of experience in the industry.

Location: Lödige Poland, Tychy ul. Browarowa 21 ( IT Loft Park ) 

 

How to apply: Please send your application to our email: praca@lodige.com.

 


Polska wersja

 

Inżynier Automatyk / Programista PLC

Szukamy osoby, która będzie tworzyła oprogramowanie dla sterowników przemysłowych PLC i HMI dla systemów transportu i logistyki. Osoby, która wdroży oraz przetestuje dostarczone rozwiązania, zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną dbając o zadowolenie klienta. Oferujemy pracę w doświadczonym zespole przy kompleksowych systemach z branży logistyki aircargo, carpark solutions i automotive.

Szukamy kandydatów o różnym zakresie doświadczenia, zarówno absolwentów jaki i osoby doświadczone. Jesteśmy otwarci na specjalistów z każdej części Polski i pomagamy w procesie relokacji. 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie oprogramowania sterowników PLC i HMI w oparciu o nasze standardy. 
 • Uruchomienie i testowanie systemów logistyki na obiekcie u klienta w oparciu o plan testów.  
 • Tworzenie i ulepszanie naszych standardów oprogramowania.
 • Tworzenie dokumentacji projektowej.

Nasze oczekiwania:

 • Umiejętność programowania sterowników przemysłowych PLC firmy SIEMENS (TIA Portal).
 • Praktyczna umiejętność programowania paneli operatorskich HMI.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Gotowość do wyjazdów projektowych za granicę.
 • Prawo jazdy kat. B.

Co oferujemy:

 • Ciekawą pracę przy projektach wykonywanych na całym świecie (Hong Kong, Singapur, Nowy York, Sydney, Amsterdam, Londyn, Austin).
 • Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę w dużej firmie o międzynarodowym zasięgu o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży airport logistics i carpark solutions.
 • Atrakcyjne warunki finansowe adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Wdrożenie w standardy programowania jak i ciekawe szkolenia. 
 • Możliwości rozwoju zawodowego nastawionego na długoletnią współpracę. 
 • Realizujemy autorskie projekty we własnych standardach bazujących na wieloletnim doświadczeniu w branży.

Lokalizacja biura: Lödige Poland, Tychy ul. Browarowa 21 ( IT Loft Park )

Jak aplikować: Aplikacje prosimy kierować na email: praca@lodige.com

 

 

Contact form
Downloads